msza św.    aktualności    historia parafii   fotografie    dane kontaktowe


Dąbki 2018, 18-25 marca

  J 12,20-33

 "...A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie".
Kończymy Wielkopostne Rekolekcje. Duch od Ojca i Syna przyciągał nas do siebie pomagając nam zamienić naszą religię więzów na religię więzi miłości z Bogiem w Trójcy, we wspólnocie Kościoła i z całym stworzeniem. Nasz czas jest jakoś policzony – tak, jak kolejny Wielki Post. Ale pragnienie wywyższonego Jezusa, by nas wszystkich przyciągnąć do siebie nie kończy się.

Ogłoszenia Parafialne
 
1. Dzisiejszą niedzielą kończymy   w naszej parafii Wielkopostne Rekolekcje. Dziękujemy Rekolekcjoniście, Ks. Ryszardowi Andruszko za prowadzenie nas ścieżkami Ewangelii. Ufamy, że działanie przeżytej Bożej łaski szerzej otwarło nasze serca i umysły i wzmocniło pragnienia woli, by żyć Ewangelią Jezusa. Przed nami w Kościele jeszcze Niedziela Palmowa i Triduum Paschalne, które wprowadzą nas w spotkanie z tajemnicą życia Zmartwychwstałego.

2. W tym tygodniu w naszym kościele msza św. w czwartek, piątek i sobotę o godz. 17’00.

3. W czwartek po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu (do g. 19’00). Podczas adoracji możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

4. W sobotę o godz. 10'00 spotkanie młodzieży w związku z Niedzielą Palmową.

5. Nabożeństwa Wielkopostne:
Droga Krzyżowa w tym tygodniu w piątek o godz. 16'30 ( rozważania poprowadzi młodzież)
Gorzkie Żale po mszy św. w niedzielę o godz. 9'00.

6. Intencje mszy św. mamy w tym tygodniu wolne w dni powszednie.

  Owocnego czasu w wielkopostnym odzyskiwaniu
głodu Ewangelii życzę Parafianom i naszym Gościom!


ks. Andrzej Pęcherzewski, proboszcz