msza św.    aktualności    historia parafii   fotografie    dane kontaktowe


Dąbki 2018, 20 maja, VII niedziela wielkanocna Wniebowstąpienie

 "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony". A jeśli wiarę w Chrystusa jako zbawiającego Syna Bożego bardzo utrudniają moje życiowe doświadczenia, dramatyczne losy innych ludzi i całych społeczeństw, albo tez przeszkody natury intelektualnej, bo nie potrafię sharmonizować prawd tekstów religijnych z obrazem świata wyłaniającym się z naukowego poznania? Czy będę w świetle tej zerojedynkowej wypowiedzi tekstu Ewangelii św. Marka potępiony? Pytanie o wiarę i mające z niej wynikać decyzje nosi w sobie wielu z nas już ochrzczonych w imię Jezusa. Stawiając nierzadko trudne pytania na temat Boga często nie mamy "głębszego poznawania Jego samego", ani "światłych oczu dla naszego serca", jak o tym pięknie napisał cudownie nawrócony św. Paweł. Pokazywanie wiary w Boga jako pewnego rodzaju prostego, duchowego aktu woli i wyboru rozumu posłusznego religijnym autorytetom jest trochę reklamowo - kaznodziejskim zabiegiem. Tak naprawdę często mówimy o sobie, że jesteśmy gdzieś na granicy wiary i niewiary. Kościół nazywa to tajemnicą łaski. Jak ona dzieje sie we mnie? Co mogę zrobić, żeby jej bardziej doświadczyć? Może ufnie wyrażona przez Apostoła "nadzieja naszego powołania" jest jakąś oczyszczoną do granic świadomością istnienia, które woła o sens? Dotykam i poznaję dramatycznie przekraczane granice dobra i zła w sobie i w innych i pytam o prawdziwą naturę/twarz człowieka. Czy to jest twarz Chrystusa? Jeśli On mnie pociągnął/powołał próbuję wciąż na nowo mówić" "wierzę i chcę, byś był w moim życiu".

 
Ogłoszenia Parafialne
1. Liturgia w tym tygodniu: we wtorek, środę, czwartek, piąteki sobotę o godz. 19'00.
2. W czwartek po liturgii adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 19'00. Podczas adoracji możliwość skorzystania ze spowiedzi. W inne dni sakrament pojednania pół godziny przed nabożeństwem (możemy indywidualnie poprosić księdza o spowiedź)
3. Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 18'30, a w niedzielę po mszy św. o godz. 9'00.
4. Kandydaci do bierzmowania (wszystkie grupy) mają spotkanie w niedzielę, 20 maja, po mszy św. o godz. 11'00.
5. Intencje mszy św. mamy w tym tygodniu wolne w dni powszednie. Można je zamawiać w biurze w tygodniu po mszy św.
  
  Dobrego tygodnia życzę wszystkim !
ks. Andrzej Pęcherzewski, proboszcz